VÅRE MEDLEMMER

Foreningen FRAM

I tillegg til å være et senter for innovasjon og nyskapning, ble foreningen FRAM stiftet høsten 2017. Målet med foreningen er å samle alle de frivillige organisasjonene på NTNU som jobber med innovative prosjekter. Foreningen jobber med fagkvelder for organisasjonene, samt sosiale kvelder for å skape bedre kommunikasjon mellom medlemmene. Under finner du en oversikt over medlemmene våre.

Kontakt oss

OSKAR

SVENDSEN

Leder

MIKKEL

TIMBERLID

Kommunikasjonsansvarlig

MIKKEL

BRANDSNES

Utviklingsansvarlig

FERDINAND

STEEN-JOHNSEN

Arrangementsansvarlig

FRAM NTNU est. 2016