VÅRE MEDLEMMER

Foreningen FRAM

I tillegg til å være et senter for innovasjon og nyskapning, ble foreningen FRAM stiftet høsten 2017. Målet med foreningen er å samle alle de frivillige organisasjonene på NTNU som jobber med innovative prosjekter. Foreningen jobber med fagkvelder for organisasjonene, samt sosiale kvelder for å skape bedre kommunikasjon mellom medlemmene. Under finner du en oversikt over medlemmene våre.

INGENIØRER UTEN GRENSER

SPARK

DNV GL
FUEL FIGHTER

START

SOLAN LINJEFORENING

HACKERSPACE

ORBIT

REVOLVE

VORTEX

BRAIN

PROPULSE

DESIGNHJELPEN

GRÜNDER BRAKKA

STØTTEHJULET

ASCEND

DRIV

STUDIO BETA

COGITO

Njord

Njord

MAKE

SHIFT HYPERLOOP

INNOVATIO